Hans Moore High School

Visie

Om deur die Suid-Afrikaanse Gemeenskap erken te word as dié Instansie wat voortdurend ’n gebalanseerde, uitnemende, beroepsgerigte individu aan die Gemeenskap lewer.

Missie

Om aan sy leerders ‘n gebalanseerde, Christelike Opvoeding te bied sodat elkeen hom- of haarself kan ken – Ekonomies, Religieus en Sosiaal kan handhaaf, en op Akademiese-, Sport- en Kultuurgebied hom of haarself
volkome kan uitleef.

Om aan personeel ‘n werksmilieu te bied waar na hulle welsyn omgesien word en werksomstandighede voortdurend verbeter en waar hulle voortdurend kan streef na uitnemendheid.

Tradisies

* Die sing van die Hans Moore lied na elke rugby wedstryd.
* Eerste span Krieketspelers ontvang ‘n kriekethoed wanneer die speler sy vyfde wedstryd vir die span gespeel het. Die hoede word tydens spesiale geleenthede gedra.
* Tydens elke saalopening word die Suid-Afrikaanse vlag gehys.
* “The Voice”, ‘n tradisie wat deur die seuns van die skool begin is, word op spesiale geleenthede gesing en word aan God en die dogters opgedra
* Seuns staan saam met hul hande op mekaar se skouers tydens gebed

Waardes

* Om aan sy leerders ‘n gebalanseerde, Christelike opvoeding te bied.
* Om aan personeel ‘n werksmilieu te skep waar na hulle welsyn omgesien word.
* Om voortdurend te kan streef na uitnemendheid.

Geskiedenis van Hans Moore

1921 – Oosrandse Ambagskool

1954 – Benoni Tegnies

1984 – Hoërskool Hans Moore

1987 – Huidige Gebou

1995 – Dubbel Medium