Hoërskool Bergvlam

Hoof se Boodskap

 

Hoȅrskool Bergvlam is in die afgelope jaar en ‘n half aangewys as die ‘coolest school’, het erkenning by die Mpumalanga Onderwysdepartement gekry as die beste multi-kulturele dubbelmedium skool in die provinsie, en is onlangs deur die SAOU aangewys as dié skool van uitnemendheid t.o.v. transformasie en nasiebou. Onwillekeurig ontstaan die vraag: waarom? Wat maak Hoȅrskool Bergvlam anders?

Boonop het Hoȅrskool Bergvlam ‘n sterk waardesisteem as grondslag. Leerders se gedrag word geskoei op vyf grondwaardes: trots, respek, integriteit, verantwoordelik-heid en Ubuntu. Hierdie waardes word deurgans vasgelê sodat dit onlosmakelik deel van elke leerder en onderwyser se leefwêreld word. Sodoende word daar op die positiewe gekonsentreer, eerder as op die negatiewe.

Op sport- en kultuurgebied word elke leerder die geleentheid gegun om deel te neem. Sport- en kultuurliefhebbers kan hul liefde daarvoor na hartelus uitleef en binne hul vermoȅ presteer.

Ons brand voorwaar met trots!

Visie & Missie

Hoërskool Bergvlam, te West Acres Nelspruit, is ‘n multikulturele opvoedkundige inrigting met ‘n eg Suid-Afrikaanse karakter wat Christelike norme en hoë standaarde, op alle terreine, binne ’n veilige en behoudende omgewing handhaaf. Ons missie is om leerders, in hul totaliteit, volgens ‘n bepaalde waardesisteem maksimaal te ontwikkel tot verantwoordelike individue.