Hoërskool Dr. E.G. Jansen

Sukses is iets wat jy self behaal. Dit beteken werk wanneer almal rus, aan te hou en uit te hou, altyd te streef na beter. Ons skool is nie foutloos en sonder probleme nie. Jansen bied egter onbeperkte geleenthede en deur toewyding, harde werk en ‘n verantwoordelikheidsin, kan elkeen hom of haar bekwaam vir die beroepslewe, sy of haar lewenskennis verbreed en terselfdetyd deel wees van die opwinding van kindwees. Wie jy ookal is, sukses is binne jou bereik. Die regte pad na jou toekoms loop deur die Hoërskool Dr. E.G. Jansen.