HOËRSKOOL JAN VAN RIEBEECK

ONS VISIE

‘n Skool:

 • wat onderrig van hoogstaande gehalte bied.
 • wat analitiese vermoë, kreatiewe denke, selfstandigheid, selfvertroue en empatie in elke leerder
  aanmoedig en ontwikkel.
 • wat leerders toerus om die uitdagings van die toekoms vasberade en met vertroue aan te durf.
 • wat die karakter van sy Afrikaans-Christelike erfenis in die hart van Kaapstad weerspieël.
 • waar ons mekaar ondersteun in eendersheid en andersheid.
 • waar ons geesdriftig deelneem aan akademie, sport en kultuur omdat ons kan en wil.

ONS MISSIE
Ons strewe daarna:

 • om ons Afrikaanse Moedertaal te handhaaf en Christelike waardes uit te leef.
 • om eie kultuurskatte te waardeer, maar ook dié van ander te respekteer.
 • om ‘n weldeurdagte, goedgebalanseerde opvoeding aan jong wêreldburgers te bied.
 • om te alle tye aan ons integriteit, trots en uitnemendheid geken te word.

ONS WAARDESISTEEM

 • Daarstelling van waardegedrewe en professionele onderwys.
 • Bevordering van akademiese prestasie en die skep van ‘n leerkultuur.
 • Handhawing van dissipline.
 • Effektiewe bestuur en leierskap.
 • Bevordering van tradisies en kultuur binne ons Afrikaans-Christelike erfenis en karakter.
 • Kweek van lojaliteit en agting teenoor skool en medemens.
 • Bevordering van kreatiwiteit.
 • Die kweek van ‘n gesonde kompetisiegees.
 • Ontwikkeling van ‘n leerder se volle potensiaal.
 • Bevordering van gelykheid en menswaardigheid.
 • Handhawing en oordra van gesag en respek.