Hoërskool Lichtenburg - Travel and SportTravel and Sport

Hoërskool Lichtenburg

Visie

Ons sien ʼn toekoms waar naskoolse opleidingsinrigtings en werkgewers ons leerders as ʼn onmisbare hulpmiddel tot hul sukses beskou.

Missie

Ons streef na die volgende:

Kernwaardes

Ons koester:

Slagspreuk

Ons doen die gewone op ʼn buitengewone manier.

 

If you like this post, feel free to share it