Hoërskool Roodepoort

Ons Visie
 
Hoërskool Roodepoort streef daarna om ’n toonaangewende skool in die gemeenskap en Suid-Afrika te wees deur die optimale opvoedkundige-en ontwikkelingsomgewing te skep waardeur ons leerders tot volle potensiaal kan ontwikkel, Christelik gefundeerd en binne die Afrikaanse kultuur.
Roodepoort High School strives to be a leading school in the community and South Africa, and to provide an optimal educational and developmental environment allowing our students to develop their full potential within a Christian-based, Afrikaans culture.
 
Ons Missie
 
Om deur deelnemende betrokkenheid van die gemeenskap, ouers, personeel en leerders, ons leerders op te voed, te ontwikkel en voor te berei tot gebalanseerde, standvastige, goed toegeruste, hoogsgemotiveerde en lojale jong Christen-Afrikaners wat die vinnig veranderde toekoms met vertroue sal kan hanteer.