Labori High School

Hoër Handelskool

In Januarie 1924 is met private klasse in die gebou van die Paarlse Onderwyserskollege begin. In 1927 is die private klasse, wat hoofsaaklik handelsvakke aangebied het, vanaf die Paarlse Onderwyserskollege na die destydse Hoërskool Gimnasium verskuif.

Op ‘n bestuursvergadering in Maart 1929 word gerapporteer dat die destydse plaaslike tak van die Helpmekaarvereniging die woning en erf van mnr. J.H. Neethling (Neethlingshof) vir R4 800 (£2 400) ten behoewe van die skool aangekoop het. Op die perseel is die latere Hoër Handelskool Paarl opgerig.

Die amptelike opening van hierdie skool is waargeneem deur dr. D.F. Malan, destydse Minister van Onderwys en later Eerste Minister van die Unie van Suid-Afrika.  

In 1932 is mnr. J.E.H. Van Zyl permanent in die pos van skoolhoof aangestel.
Op ‘n bestuursvergadering wat op  22 Mei 1933 gehou is, is die voorgestelde skoolwapen voorgelê, en amptelik goedgekeur.

 

Hoërskool Labori

Vanaf Januarie 1989 bied die skool volwaardige Handel-, Algemene- en Tegniese Studierigtings aan.

Die huidige skoolkleure en skoolwapen is gedurende Januarie 1989 in gebruik geneem.

Met die implementering van die nuwe kurrikulum van Verdere Onderwys en Opleiding van die Departement van Onderwys in die begin van 2006, veander Labori sy fokus na ‘n skool vir Ingenieurs, Rekenaar en Tegnologie opleiding.