Leeuwenhof Akademie Hoërskool -School Tour Specialists

Travel and Sport

MENU

Leeuwenhof Akademie Hoërskool

Kampustaal : Afrikaans

Medium van onderrig : Parallelmedium; leerders het die keuse om in Afrikaans of in Engels onderrig te ontvang. Handboeke, vraestelle en onderrig vind dan plaas op grond van voorkeur. Vanaf Gr. 10 is onderrig in kleiner vakke dubbel medium.

Korrespondensie is oorwegend in Afrikaans.

Saalopeninge : Afrikaans

Daar is ‘n goeie verhouding tussen ons Afrikaans- en Engelssprekende leerders.

Hoë onderwysstandaarde vervleg met Christelike waardes en norme om u kind voor te berei vir die uitdagings van die lewe.

If you like this post, feel free to share it