Windhoek Afrikaanse Privaatskool

Visie

Windhoek Afrikaanse Privaatskool streef om die toonaangewende skool in Namibië te wees.

Missie

Windhoek Afrikaanse Privaatskool bied kinders, binne die geborge ruimte van ‘n gelukkige skoolgemeenskap, die geleentheid om tot toegeruste volwassenes begelei te word deur middel van:
• Kwaliteit onderrig
• Onderrig in Afrikaans
• Christelike waardes